☰ Menu
Grade R Volcano Build 2017 / Graad R Vulkaan Bou 2017
Fathers Day 2017 / Vaders Dag 2017
Slipper Day 2017 / Pantoffel Dag 2017
Puppetales
Mothers Day 2017/ Moeders Dag 2017
Concert 2017/ Konsert 2017
GrandParents Day 2017 / Oupa en Ouma Dag 2017
Concert 2016 / Konsert 2016
Christmas Play 2016 / Kersspel 2016
Graduation 2016 / Gradeplegtigheid 2016
Messy Play / Morsige Speel
Spike and Sarah Reptile Mania / Reptiel Manie
CHOC Visit / CHOC Besoek
Patterns / Patrone
Reptile Show / Reptiel Skou
Mothersday 2016 / Moedersdag 2016
Children of the world / Kinders van die Wêreld
Concert / Konsert
Grandparents Day / Oupa en Ouma Dag
Fathersday / Vadersdag
Fire Department Visit / Brandweer Uitstappie
Pat Lambi (Sheep) and Telani (Pig)
Grade-R Volcanoes / Graad R Vulkane