Arbeids Terapie / Occupational Therapy

Arbeidsterapie (algemene probleme wat funksionering en leer inperk)

 8

WANNEER IS ARBEIDSTERAPIE NODIG?

Ouers ken hul kinders die beste! Vertrou op jou instink – as jy vermoed dat iets fout is met jou kind, al kan jy nie jou vinger daarop lê wat presies die probleem is nie, soek hulp. Die volgende drie vrae kan help om te besluit of jy dit moet oorweeg om jou kind na ‘n arbeidsterapeut toe teneem:

  • Staan die probleem in jou kind se pad? Die antwoord is ja indien dit hom/haar keer om effektief te funksioneer of soos meeste kinders van sy/haar ouderdom op te tree.
  • Staan die probleem in ander mense se pad? Sommige probleme pla dalk niejou kind nie, maar pla iemand anders – dit mag jy as ouer wees, jou kind se onderwyser of enige ander beduidende persoon in jou kind se lewe.
  • Moet jy luiste rwanneer ‘n onderwyser, dokter of vriend voorstel dat jy hulp soek? Ja, as hulle reeds met baie kinders gewerk het en objektief probleme met ‘n kind se funksionering kan herken.

Soos met die meeste dinge in die lewe, hoe vroe?r die probleem geidentifiseer en aangespreek word, hoe meer effektief is die intervensie waarskynlik. Wanneer jytwyfel, kry eerder ‘n professionele opinie.

 

Comments are closed